Praktisk håndbok om ernæring hos barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  More, Judy

  Infant, child and adolescent nutrition

  A practical handbook. 255 s, tab, ill. London: CRC Press, 2013. Pris GBP 20

  ISBN 978-1-4441-1185-9

  Som tittelen sier er dette en praktisk håndbok i ernæring av barn fra fødsel til voksen alder. Men den er langt på vei også en komprimert lærebok. Målgruppene er så vel foreldre og andre omsorgspersoner, lærere og veiledere som profesjonelle helsearbeidere (barneleger, allmennpraktikere, helsesøstre, ernæringsfysiologer m.fl.) og studenter i helsefag.

  De sju kapitlene omhandler ernæringsbehov og kostvaner, vurdering av vekt og næringsinntak, prenatal ernæring, ernæring av barn i ulike aldersgrupper (tre kapitler om henholdsvis spedbarn, førskolebarn og skolebarn) og ernæring ved kroniske tilstander som matallergi og intoleranse, obesitas, kroniske sykdommer og syndromer.

  Hvert kapittel har en fyldig referanseliste. Det er en ordliste med definisjoner av fagterminologi og et appendiks med vekstkurver og kurver for kroppsmasseindeks (BMI) for gutter og jenter. Boken inneholder en rekke tabeller og figurer over alt fra kalori- og vitamininnhold i ulike næringsstoffer til ammeteknikk og forslag til sammensetning av måltider. Flere av kapitlene har utfordringer til leserne, spesielt studenter, med «activities» og svar på disse bakerst. Innholdsfortegnelsen er god.

  Det mest slående er den didaktiske oppbyggingen og den delikate layouten. Det er utstrakt bruk av farger både i tekst, tabeller og figurer, noe som gjør innholdet luftig og tiltalende. Man får lyst til å bla og lese.

  Allerede det fargerike omslaget gir signal om betydningen av frukt og grønt. Morsmelk markedsføres som den optimale ernæringen for spedbarn med introduksjon av fast føde ved 4 – 6 måneders alder. Også til premature barn har morsmelk en sentral plass. Således er det god overenstemmelse med norske tradisjoner og helsemyndighetenes anbefalinger på disse områdene. Det samme gjelder øvrige temaer.

  Forfatteren vier mye plass til omtale av ernæringsforstyrrelser som anoreksi, bulimi og obesitas, ernæring ved kroniske sykdommer som cøliaki, cystisk fibrose, diabetes, kronisk tarmsykdom, kreft m.m., og feilernæring som viser seg som for eksempel tannkaries, jernmangel og D-vitaminmangel. Det er også en interessant omtale av ernæring knyttet til ulike kulturer og religiøse grupperinger.

  Den praktiske vinklingen gjør boken anvendbar i dagliglivet for både foreldre og profesjonelle helsearbeidere. Boken har i tillegg teoretiske aspekter og er forskningsbasert. Den er skrevet av en ledende pediatrisk ernæringsfysiolog ved Plymouth University i England. Hun refererer til engelske retningslinjer så vel som Verdens helseorganisasjon (WHO). Den burde også være verdifull for vårt hjemlige miljø hvor ernæring i høy grad er et «hot topic».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media