Antidepressiver mot uro og demens?

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Citalopram reduserer agitasjon hos pasienter med Alzheimers sykdom, men kan gi hjertearytmi.

Mange pasienter med Alzheimers sykdom har perioder med uro og agitasjon. Slike sitasjoner kan være vanskelig å håndtere, og medikamentell behandling er omdiskutert.

I en studie som nylig er publisert i JAMA, ble 186 pasienter med Alzheimers sykdom randomisert til behandling med den selektive serotoninreopptakshemmeren citalopram 30 mg eller placebo (1). Alle pasientene fikk vanlig psykososial oppfølging og intervensjon.

I studieperioden på ni uker var det en signifikant forskjell mellom de to gruppene i atferd og agitasjon, målt med anerkjente måleskjemaer, og en signifikant stressreduksjon hos behandlingsgruppens omsorgspersoner. Citalopram hadde ingen effekt på evnen til å utføre vanlige aktiviteter i dagliglivet, men ga signifikant forverring i kognitive evner og forlenget QT-tid (p = 0,03).

– Ofte vil pasienter med demens og agitasjon bli behandlet med antipsykotiske legemidler, men disse kan ha alvorlige bivirkninger, sier professor emeritus Knut Engedal ved Kompetansesentret for aldring og helse. – Derfor er det viktig å prøve ut legemidler med færre bivirkninger. Citalopram kan være et slikt, men den kliniske nytten er foreløpig usikker, blant annet pga. en mulig fare for kardiale bivirkninger. Hvorvidt en lavere dose vil ha like god effekt på agitasjon, er uvisst, sier han.

Anbefalte artikler