Mer psykisk sykdom med eldre fedre

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Hvis far er 45 år gammel eller eldre når barnet blir født, er det økt risiko for psykiske lidelser, rusmisbruk og lavt utdanningsnivå. Dette viser en fersk svensk studie.

Forekomsten av genetiske mutasjoner under spermatogenesen øker med mannens alder og kan være forbundet med økt risiko for psykiske lidelser hos barn med eldre fedre. Forskere har nå undersøkt sammenhengen mellom fars alder og psykisk helse hos svenske barn.

Dette er nylig undersøkt i en studie som omfattet over 2,6 millioner barn født i Sverige i perioden 1973 – 2001 (1). I en analyse av søsken var det statistisk signifikant økt risiko for autisme (hasardratio (HR) 3,5), AD/HD (HR 13,1), psykose (HR 2,1), bipolar lidelse (HR 24,7) og selvmordsforsøk (HR 2,7) der far var over 45 år sammenliknet med der far var 20 – 24 år. Det var også økt risiko for rusproblemer, svake skoleprestasjoner og lavt utdanningsnivå.

– Denne store studien bekrefter at prevalensen av forskjellige psykiske lidelser øker med fars alder, sier klinisk stipendiat Martin Tesli ved NORMENT, Universitetet i Oslo. – Det nye er at lidelsene blir undersøkt samtidig, og at det blir korrigert for mange mulige konfunderende faktorer.

Han fortsetter: – Funnene tyder på at genetiske de novo-mutasjoner kan være involvert i utviklingen av en rekke psykiske lidelser. Dette styrker hypotesen om et kontinuum heller enn distinkte diagnosekategorier i psykiatrien. Dessuten viser studien at genetisk betingede tilstander ikke alltid er arvelige.

Man vet imidlertid lite om årsakskjeden mellom genetiske mutasjoner og kliniske fenotyper. Forhåpentligvis vil fremtidig translasjonsforskning gi oss mer kunnskap om disse mekanismene, sier Tesli.

Anbefalte artikler