Pasienttrygghetsprisen til arbeid med hjerneslag

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Helse Vests Pasienttrygghetspris 2014 (tidligere Kvalitetsprisen) er tildelt seksjonsoverlege Martin Kurz (f. 1975) og hans medarbeidere på Nevrosenteret ved Stavanger universitetssjukehus for arbeidet med å skape et sømløst pasientforløp for pasienter med hjerneslag.

Hvert år blir rundt 16 000 nordmenn rammet av hjerneslag. Det fører ofte til invaliditet og til at pasienten havner på sykehjem. Et hjerneslag rammer ofte uten forvarsel, og for å oppnå et godt resultat er det avgjørende at hjerneslagpasienter får behandling så raskt som mulig.

Etter initiativ fra Nevrosenteret ved seksjonsoverlege Martin Kurz er det utviklet et pasientforløp som kutter tiden fra AMK er varslet til innleggelse i sykehus og behandlingsstart. Hele behandlingskjeden er i flere år blitt systematisk gjennomgått og forbedret.

Pasienttrygghetsprisen deles ut til fagmiljøer, grupper eller enkeltpersoner i Helse Vest som gjennom sitt forsknings- og utviklingsarbeid har økt kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Resultatene skal være dokumentert og publisert i fagtidsskrifter eller i vitenskapelige tidsskrifter.

Prisen består av 100 000 kroner, et diplom og et kunstverk, og pengene skal benyttes til videre forsknings- og utviklingsprosjekter.

Anbefalte artikler