Å lede er å lytte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dialogkonferansen 2014 om ledelse i sykehus samlet foredragsholdere, legeledere og tillitsvalgte fra alle nivåer på sykehus for å diskutere hvordan man kan legge til rette for bedre ledelse og samarbeid.

  Dialogkonferansen er en viktig møteplass, mener Hege Gjessing. Foto Einar Nilsen
  Dialogkonferansen er en viktig møteplass, mener Hege Gjessing. Foto Einar Nilsen

  President Hege Gjessing ønsket deltakerne velkommen og understreket hvor viktig den årlige konferansen er som møteplass. Målet er å komme sammen og skape et sted der man kan diskutere åpent og fritt. Konferansen ble holdt i Oslo 12. mars.

  Gjessing understreket i sin åpning at dette ikke betyr at alle parter alltid må være helt enige, men at det må være en god balanse mellom å lytte til de ansatte og å ta gode beslutninger for driften.

  – Mindre detaljstyring og myndighet til ansatte som er nærmest pasientene er grep Legeforeningen vil fortsette å kjempe for å få på plass, sa Gjessing. Tiden hadde dermed kommet for å avsløre hvem som skulle få årets lederpris.

  «Innenriksministeren»

  «Innenriksministeren»

  Legeforeningens lederpris gikk til Per Bleikelia, administrerende direktør ved Ringerike sykehus. Bleikelia fikk et diplom med juryens begrunnelse og et trykk av Per Kleiva. Før selve overrekkelsen høstet han gode ord fra Lars Thoresen, hovedtillitsvalgt ved sykehuset.

  – Du er vår innenriksminister. Du tar turen rundt i gangene og en kopp kaffe med både rengjøringspersonalet og pasientene. Vi gleder oss til å utvikle sykehuset videre sammen med deg, avsluttet Thoresen.

  Unike ledererfaringer

  Unike ledererfaringer

  Til konferansen var det invitert en rekke foredragsholdere med hver sin unike bakgrunn. I tur og orden inntok de podiet for å fortelle om deres erfaringer. Etter Bleikelias foredrag la Roald Bjørklund, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, frem de viktigste utviklingstrekkene i norsk arbeidsliv. Bjørklund fremhevet at arbeidsmiljø er et prinsipp som fortsatt må ivaretas og videreutvikles.

  Bjørn Atle Bjørnbeth, leder for gastro- og barnekirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Ståle Clementsen, overlege ved Akershus universitetssykehus, belyste temaet «Hvordan kan vi få til samarbeid om arbeidstid og produksjon?» fra hvert sitt perspektiv.

  Må be om motstand

  Må be om motstand

  Tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet fortalte om sin tid som statsråd, og utfordringene knyttet til offentlig forvaltning. Hun forklarte hvilke kvalifikasjoner hun mener en god leder burde ha: «Det er en person som baserer seg på åpenhet og tillit, som staker ut en tydelig retning og som aktivt ber om motstand».

  Tydelig ledelse var et viktig tema også da advokat Alexandra Bech Gjørv fortalte om sine erfaringer som leder av 22. juli-kommisjonen.

  – Vi var ikke forberedt på 22. juli. Vårt arbeid med rapporten viste at deler av vår beredskap heller ikke var det. Redningsaksjonen til Utøya feilet på grunn av mangel på tydelig ledelse, samhandling og god kommunikasjon.

  Visepresident Jon Helle rundet dagen av ved å takke samtlige foredragsholdere og ønske deltakerne hjertelig velkommen tilbake til neste års utgave av konferansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media