()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens landsstyremøte 2014 står for døren, og i år ligger det an til at flere enn vanlig vil følge nøye med på det som skjer i hovedsalen på Soria Moria.

  Landsstyret består av 142 delegater, er Legeforeningens høyeste organ og kjernen i foreningens demokrati. Hvert år møtes vi til debatter om de viktigste aktuelle helsepolitiske temaene og grundige diskusjoner om hvilken retning vi skal velge for å sikre at det medisinske fag, og legene som forvaltere av det, hele tiden videreutvikles og forbedres, slik at fremskrittene i pasientbehandlingen fortsetter.

  I fjor gjorde vi et viktig arbeid angående hvor mye penger Norge bruker på helsetjenester, med det resultat at vi har en helseminister som mener det er nødvendig å tilføre mer ressurser til sektoren i flere år fremover. I tillegg ga landsstyret hovedpremisser til vår innspillsrapport til den nasjonale helse- og sykehusplanen som regjeringen har varslet at skal komme i 2015.

  Så diskuterte vi spørsmålet om reservasjon og fattet et vedtak som støtter en mulighet til å reservere seg i alvorlige liv-/død-spørsmål, gitt at pasientenes rettigheter er godt ivaretatt, og at det er mulig å løse dette lokalt.

  Høstens regjeringsskifte førte med seg avtalen med Krf hvor det ble besluttet at en reservasjonsmulighet skulle innføres for fastleger når det gjelder henvisning til abort. Etter det har saken vært debattert i de tusen hjem, på møter og kafeer, i aviser, på TV, ja overalt. 15 000 personer gikk i tog på Kvinnedagen på grunn av dette spørsmålet, og spørreundersøkelser viste at 75 % av befolkningen sa «nei» til dette.

  I Legeforeningen ba flere av våre foreninger om ny behandling av saken. På dette grunnlaget vurderte sentralstyret at det var viktig at også årets landsstyre får anledning til å diskutere den. Denne saken har vært den største offentlige diskusjonen gjennom høsten, vinteren og våren, og et spørsmål svært mange innbyggere har sagt sin klare mening om. Det har vært en utvikling i saken, og det er nå klart at det ikke blir innført en reservasjonsmulighet. Legeforeningen mener likevel det er viktig å diskutere saken og som en viktig samfunnsaktør vise at vi har lyttet til det som har blitt sagt og skrevet.

  Vi har også andre viktige saker på programmet, for eksempel hva som kan bli konsekvensene av Helsedirektoratets forslag om ny spesialistetsstruktur. Vi har jobbet mye med dette, men må brette opp ermene og fortsette arbeidet for å sikre en bedre og mer systematisk spesialistutdanning.

  Et annet tema er legerollen i en stadig travlere arbeidshverdag. Jeg er bekymret for at det høye arbeidspresset fører til flere sykmeldinger, og det blir stadig tydeligere at det er behov for flere leger. Legevakt er et hovedtema fordi det er den delen av helsetjenesten som virkelig skriker etter forbedringer, og vi har gode forslag til hva som må gjøres. Sist, men ikke minst, kommer helseministeren og noen av hans politiske motstandere, for å diskutere veien videre for den norske helsetjenesten.

  Landsstyremøtet er åpent for alle Legeforeningens medlemmer. Det er mye folk på Soria Moria disse maidagene, men vi har alltid plass til en ekstra kollega.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media