Når kreftene renner vekk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi som sliter med kronisk utmattelse, opplever at mange leger og Nav ikke kan nok om dette. Uten kunnskap om hvordan det oppleves kan man heller ikke forstå. Veien frem er derfor blitt veldig tung og unødvendig slitsom. Mange av oss som har vært igjennom kreftbehandling, fikk aldri høre om kronisk utmattelse underveis i behandlingsforløpet.

  Vi har et inderlig ønske om at Tidsskriftet kan rette mer oppmerksomhet mot kronisk utmattelse (fatigue). Kanskje kan det bli lettere for dem som kommer etter oss hvis de får mer informasjon underveis. Hvis legene og Nav forstår, kan vi trolig takle plagene bedre. Har vi legene med oss, kan det bli enklere å forklare hvordan vi har det for familie og venner. Vi kan få bedre livskvalitet og positive effekter på flere områder.

  Kronisk utmattelse er vanskelig å forklare med få ord. Jeg har likevel gjort et forsøk.

  Hverdagsliv

  Hverdagsliv

  Du makter ikke gjøre nødvendige ting  i hjemmet

  Du makter ikke å ta deg av familie, barn,  barnebarn og venner slik du ønsker

  Du føler ikke at alle dager er like tunge,  noen dager kan faktisk være bra

  Du vet aldri når og hvor du plutselig står  uten krefter

  Du må hver dag, hele tiden, sortere ut hva  du skal gjøre og ikke gjøre,   du må prioritere hardt

  Du står klar til å utføre en oppgave, men  du må bare gi opp, kreftene «renner»   plutselig vekk – der og da, uten   forvarsel,   du står og skjelver, klarer ikke mer,   en usigelig tunghet kommer over deg

  Du bruker tid hver dag til å planlegge;   hva kan du klare, hva må du la være

  Du gjør litt, hviler, gjør litt, hviler igjen…

  Du kan glemme å gjøre noe enkelte dager

  Du kan føle at å holde en elektrisk tann-   børste blir for tungt

  Det sosiale liv

  Det sosiale liv

  Du kan mangle initiativ og overskudd

  Du orker sjelden å invitere venner, det   krever for mye

  Du forsaker hyggelige aktiviteter fordi   du blir sliten av mange mennesker   rundt deg, av mye lyd

  Du kan falle utenfor i diskusjoner fordi   du glemmer hva du skal si

  Du er redd du skal såre noen

  Du kan faktisk si ting du ikke mener

  Høytider er en stor belastning for de krever   ekstra av oss

  Trening og friluftsliv

  Trening og friluftsliv

  Du kan ikke trene på vanlig måte

  Du må ikke trene for hardt, virkningen   blir motsatt

  Du kan ikke gå de samme turene som andre   i skog og fjell fordi     du vet ikke hvor langt du klarer å gå,      om du klarer å komme deg hjem på      egne ben

  Du vet aldri når du plutselig står der og ikke  makter å ta et skritt videre

  Følelsesliv

  Følelsesliv

  Du kan ha et flatere følelsesliv

  Du kan bruke lengre tid på å ta innover deg   både gleder og sorger

  Du kan tvile på egen dømmekraft

  Du føler deg dum, selvtilliten blir dårlig

  Du faller utenfor

  Du kommer inn i en vond spiral

  Du tenker og handler irrasjonelt når du er   utmattet

  Du kan få merkelige oppfatninger av ting   når du har en dårlig dag

  Du føler at du blir betraktet som lat

  Du er ikke syk i «viljen», men kropp og   hode nekter å være med

  Du vil, men får det ikke til

  Arbeidsliv

  Arbeidsliv

  Du må kunne ta pauser, kanskje bytte dag

  Du tåler ikke stress og mas

  Du tåler ikke for stort ansvar og press

  Du tåler ikke plutselige omstillinger

  Du må ha forutsigbarhet

  Du tåler ikke å få vanskelige vurderinger   foran deg

  Du glemmer

  Du har problemer med å konsentrere deg

  Du klarer ikke å si de rette tingene til rett tid   fordi du glemmer dine egne momenter

  Du blir misforstått

  Enkelte kan klare en liten stilling med lett   arbeid, men arbeidslivet har ikke slike   stillinger,     du er ikke ønsket når du har mange     begrensninger

  Du klarer derfor ikke komme ut i arbeids-   livet igjen etter det du har vært igjennom

  Livskvalitet

  Livskvalitet

  Du savner til fulle å kunne være en del av   en normal hverdag

  Du savner gleden av å klare det andre   klarer, det du klarte før

  Du ønsker å slippe planlegging og hensyn-   tagen til kroppen hver dag

  Du føler sorg og savn over tapt identitet

  Over at du ikke får delta i samfunnet på lik   måte med andre

  Over å falle utenom det sosiale liv

  Over ikke å få delta i arbeidslivet, føle at du   gjør noe nyttig og ha kollegialt samvær

  Over helsevesen, leger og Nav som ikke   forstår og mistror

  Over menneskene rundt deg som ikke   forstår

  Du mister mye av deg selv og har ikke   kontroll og styring på livet ditt

  Det du sliter med, synes ikke på deg

  Hva slags livskvalitet er dette?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media