Prolaps – intetkjønn, hankjønn eller valgfritt?

Georg Espolin Johnson Om forfatteren
Artikkel

Prolaps kommer av latin prolapsus og betegner fremfall eller utposning av indre organer gjennom en naturlig eller kunstig åpning. Foto: NTB scanpix

Ifølge ordbøkene er prolaps obligat hankjønn (en prolaps – prolapsen). Jeg har imidlertid alltid ansett og anvendt prolaps som et intetkjønnsord (et prolaps – prolapset) og oppfatter at de aller fleste kolleger gjør det samme. Hva er egentlig korrekt? Og hvis det skulle være slik at hankjønn er eneste tillatte form, ville det være interessant med noen refleksjoner rundt årsaken til at medisinere, som må være den gruppen som bruker ordet hyppigst og som dermed også burde sette standarden, gjennomgående gjør «feil».

Anbefalte artikler