Lite infeksjon etter dagkirurgi

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Dagkirurgiske prosedyrer ved sykehus i USA gir sjelden alvorlige postoperative infeksjoner.

Foto: Lars Stenman/NTB scanpix

Over halvparten av alle elektive kirurgiske inngrep foregår nå som dagkirurgi. Dette gjelder både i Norge og USA. Postoperative infeksjoner utgjør en stor andel av infeksjoner med sykehus som smittekilde.

I en retrospektiv studie ble forekomsten av postoperative infeksjoner etter dagkirurgi ved åtte sykehus i USA undersøkt. Studien omfattet 12 dagkirurgiske prosedyrer innen ortopedi, gynekologi, urologi, nevrokirurgi og gastrokirurgi (1). Informasjon om forekomst av og årsak til poliklinisk behandling eller sykehusinnleggelse etter det kirurgiske inngrepet ble hentet fra administrative registre. Kun infeksjoner som krevde et nytt kirurgisk inngrep ble registrert som postoperativ infeksjon.

Mer enn 280 000 dagkirurgiske operasjoner ble registrert. Ny akuttbehandling var nødvendig hos henholdsvis 2 % og 3,4 % etter 14 og 30 dager. Infeksjoner som førte til en ny kirurgisk intervensjon på de samme tidspunktene etter inngrepet, forekom hos henholdsvis 0,3 % og 0,5 %.

– Det var stor variasjon i forekomsten av alvorlig postoperativ infeksjon for de 12 ulike prosedyrene som ble undersøkt, påpeker Lars Frich, dr.med. og lege under spesialisering i plastikkirurgi ved Oslo universitetssykehus. – Funnene understreker at uønskede hendelser som postoperative infeksjoner bør registreres for den enkelte prosedyre. På den måten kan tiltak rettes mot forhold som er spesifikke for hver prosedyre.

Anbefalte artikler