Aldri en kjedelig dag – alltid noe å gi

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da jeg ville bli lege, sa min far: Hvorfor vil du det? Det har jo ingen i vår familie gjort før? Men noe inne i meg avgjorde valget. Jeg studerte i Tyskland og den innflytelse utenlandsstudenter har hatt og har i norsk medisin, er positiv. Mangfold er en styrke.

  Tilfeldigheter gjorde at jeg valgte indremedisin og infeksjonsmedisin. Jeg fulgte HIV-epidemiens begynnelse, hvor forståelse og trøst var de viktigste hjelpemidler. Nå er armamentariet mot HIV-sykdom enormt og livsprognosen nærmest normal, men forståelse, aksept og respekt er like viktig. Å arbeide med disse pasientene har gitt og krevd mye, men det er en tid jeg ikke ville vært foruten.

  For meg står evnen til å kunne kommunisere sentralt i legerollen. Rollen kan utøves ulikt, men felles er fundamentet og en genuin interesse for å utgjøre en positiv forskjell for de menneskene man møter.

  Etter 25 år i spesialisthelsetjenesten, har fire år som bedriftslege i et operatørselskap i norsk offshorenæring gitt meg nye, positive erfaringer. Arbeidsfeltet gir mange utfordringer; det er et privilegium å skifte rolle, lære nytt og samtidig ha legerollen i basis. Forebyggende medisin har fått en ny dimensjon. Som ansvarlig for smittevern, den akutt medisinske beredskap og et godt arbeidsmiljø er det nok av utfordringer. Inspirerende å lære nye ting, og jeg er ydmyk overfor innholdet i faget arbeidsmedisin.

  Bedriftslegerollen/bedriftshelsetjenesten utgjør en forskjell ved å overvåke og utvikle arbeidsmiljøet. Å lytte og kommunisere med andre fagmiljøer og myndigheter er en viktig del av jobben.

  Plass til kliniske utfordringer er det. Det gir viktig informasjon å kunne lytte til hvordan ansatte har det. Det er de som kjenner dagens arbeidsmiljøutfordringer på kroppen og former mange av de utfordringer vi må løse.

  Se videointervju her:

  http://legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media