Unik sykehistorie om visuell persepsjon

Emilia Kerty Om forfatteren
Artikkel

Humphreys, Glyn

Riddoch, Jane

A case study in visual agnosia revisited

To see but not to see.2.utg. 142 s, ill. Hove: Psychology Press, 2014. Pris GBP 25

ISBN 978-1-84872-073-2

I denne boken, som nå kommer i andre utgave, beskriver forfatterne en pasients problemer med visuell gjenkjenning. John, en tidligere air force pilot, gjennomgikk i en alder av 60 år en akutt blindtarmsoperasjon. Etter oppvåkningen fra narkose kjente han ikke igjen noen av legene og heller ikke sin egen kone. Han hadde også store problemer med å identifisere objekter, hadde mistet fargediskrimineringen, leseferdigheten og orienteringsevnen. I de påfølgende 26 årene har han vært regelmessig testet (3 – 6 ganger årlig) av de to forfattere i samarbeid med en rekke andre vitenskapsfolk.

Mye av vår kunnskap om høyere visuelle funksjoner baserer seg på studier om denne pasienten og den grundige kartleggingen av hans manglende evne til å bearbeide visuelle stimuli. Inntil midten av forrige århundre har kunnskapen vært meget begrenset om visuell persepsjon, og man trodde at alt stort sett var lokalisert til synsbarken i oksipitallappen. I dag vet vi at en rekke områder i hjernen deltar i synsoppfatning som gjenkjennelse, bevegelse, farge og dybde.

Den første utgaven kom i 1987, og der viste man det pionerarbeidet som beskrev visuell agnosi. Denne nye utgaven er oppdatert med dagens viten om nevral lokalisasjon av synsfunksjon. Den er også illustrert med moderne undersøkelsesteknikker. Den lange observasjonstiden av pasienten ga mulighet til å registrere de kompensatoriske mekanismene og dynamikken som foregår mellom perseptuell bearbeiding og hukommelse.

Boken er i første rekke skrevet for nevropsykologer og synsforskere, men er også velegnet for alle som er interessert i visuell oppfatning. Den kan leses uten større forkunnskaper. Stilen er lett, presis, velformulert og samtidig varmt menneskelig. Referanselisten er god, og forfatterne er velkjente forskere med en imponerende publikasjonsliste.

Johns kasuistikk er blitt en klassiker og gir oss utmerket anledning å få innblikk i den fascinerende verdenen til vår viktigste sans: synet.

Anbefalte artikler