Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Hanne Støre Valeur

Leder

Brev til redaktøren

Torgeir Bruun Wyller
Siv Cathrine Høymork
Olav Aga
Anders Grimsmo
Eva Skovlund
Jon Anders Halvorsen
Kristin Ørstavik

Rettelse

Magnus Strømmen
Inger Johanne Bakken
Ellen Andenæs
Christian A. Klöckner
Ronald Mårvik
Bård Kulseng
Are Holen

Kommentar og debatt

Lars Slørdal
Thoralf Christoffersen

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Liv-Ellen Vangsnes

Verdens helse

Intervju

Jannike Reymert

Originalartikkel

Øystein L. Holla
Øyvind L. Busk
Kristian Tveten
Hilde T. Hilmarsen
Linda Strand
Helle Høyer
Anette Bakken
Camilla F. Skjelbred
Geir J. Braathen
Helle Høyer
Øyvind L. Busk
Øystein L. Holla
Linda Strand
Michael B. Russell
Camilla F. Skjelbred
Geir J. Braathen
Tom Kristian Grimsrud
Hans Kristian Skaug
Inger Kristin Larsen

Medisinen i bilder

Thorsten Gerstner
Siri Moland
Jeanette Koht

Noe å lære av

Helle Borgstrøm Hager
Emil Nyquist
Russell Allen Jacobsen
Anders Mikael Hager

Kronikk

Jakob Klcovansky

Internasjonal medisin

Språkspalten

Magne Nylenna

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Legelivet

Lasse Pihlstrøm
Cecilie Normann Birkeli
Arne Vasli Lund Søraas

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Christine Rian Johannessen
Christine Rian Johannessen
Lise B. Johannessen
Christine Rian Johannessen
Christine Rian Johannessen
Øystein Evjen Olsen

Gjesteskribent

Morten Bøås