Fet, feit eller bare overvektig?

Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1732 – 6

I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1734 i siste setning i første avsnitt under Diskusjon stå: Som sagt var det kvinnene som var mest uttrykkssensitive, og de som ble overvektige tidlig i livet, de med høyere utdanning og de som var utilfreds med vekten.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler