Vil styrke samarbeidet rundt pasienten

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen vil jobbe for bedre samarbeid i kommunene – organisert rundt pasientens stabile forhold til fastlegen over tid.

ØNSKER DYNAMISK SAMARBEID: Leder for Almennlegeforeningen Kari Sollien (t.v.) og president Marit Hermansen møtte for Legeforeningen på høringen om primærhelsemeldingen. Foto: Mattis Dahl Åmotsbakken

Regjeringen la i vår frem stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». Meldingen foreslår tverrfaglige team i primærhelsetjenesten som et svar på et økt press på fastlegeordningen og fragmenterte kommunehelsetjenester.

– Vi støtter målet om mer tverrfaglig samarbeid, særlig rundt de sykeste pasientene som har behov for en helhetlig oppfølging, sa president i Legeforeningen Marit Hermansen under stortingshøringen nylig.

Legeforeningen mener at løsningen ikke er statiske team slik regjeringen foreslår. Hermansen argumenterte isteden for en mer fleksibel samarbeidskultur i alle deler av kommunehelsetjenesten.

– Oppretter vi flere statiske team skyver vi pasienten fra oss, med det resultat at pasientforløpet stykkes unødvendig opp, sa hun.

Faksimile Legeforeningen

Stabilitet for pasienten

Det finnes flere eksempler på vellykkede samarbeid på tvers av profesjonene i kommunene. Læringsnettverket for gode pasientforløp er ett av dem.

– Her utvikles kontinuerlig fastlegenes bidrag i samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten. Med enkle grep har man skapt et dynamisk, tverrfaglig samarbeid som hele tiden er lydhørt for pasientenes behov, sa Hermansen.

Legeforeningen har utarbeidet rapporten «Sammen for en bedre primærhelsetjeneste», med innspill og synspunkter til forslagene som presenteres i primærhelsemeldingen. Rapporten vektlegger fastlegen som et stabilt og medisinskfaglig kontaktpunkt i primærhelsetjenesten. Denne kontinuiteten er særlig viktig for de aller sykeste pasientene.

– Der hvor tverrfaglige modeller har lyktes med samarbeid rundt pasienten, har fastlegen hatt en ledende rolle, sa Hermansen under høringen.

Styrket faglig ledelse

Legeforeningen mener at en tydelig medisinskfaglig ledelse i kommunene er en forutsetning for å styrke primærhelsetjenesten. Dette innebærer å ha en dedikert fagperson med klinisk erfaring som leder tjenestenes samlede innsats og målbærer muligheter og utfordringer overfor politisk ledelse.

– Det er et betydelig forbedringspotensial i kommunehelsetjenesten for å styrke ledelse og det tverrfaglige samarbeidet. Våre løsninger vil være et viktig skritt mot målet om å sette pasienten i sentrum.

Les rapporten på http://legeforeningen.no/rapporter

Anbefalte artikler