Død, her er din brodd

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Rapporten Quality of Death Index, utarbeidet av The Economist Intelligence Unit, ble publisert i oktober. I rapporten sammenliknes fem ulike kvalitetsmål på palliativ omsorg i 80 land verden over. Samlet sett rangeres Storbritannia på førsteplass, mens Norge er nummer 13.

De siste årene har Norge gjentatte ganger figurert på toppen av globale levekårsundersøkelser. Men «verdens beste land å leve i» ser altså ikke ut til å være det beste å dø i, skal man tro rapporten.

I det globale bildet er det atskillig mer bekymringsfullt at under 10 % av dem som trenger det, har tilgang til palliative helsetjenester ved livets slutt, slik rapporten viser. For mange kan selv ikke utsikten til en god død lindre smerten ved et liv i ekstrem fattigdom.

Anbefalte artikler