Kirurgisk behandling av lumbal spinal stenose

Greger Lønne Om forfatteren
Artikkel

Ny operasjonsmetode for lumbal spinal stenose har lik effekt, men gir flere reoperasjoner og er dyrere enn dagens gullstandard.

Greger Lønne. Foto: privat

Lumbal spinal stenose er den vanligste årsaken til ryggkirurgiske inngrep hos eldre. Den medisinske og teknologiske utviklingen har bedret mulighetene for diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen.

Behandlingen de siste par tiår har endret seg fra større åpen laminektomi til miniinvasiv dekompresjon, en metode som går ut på å fjerne det som komprimerer nervene. Teknikken utføres gjennom et lite snitt og ved bruk av mikroskop eller lupebriller. Den nye metoden, X-stop, er et ekspanderende interspinøst implantat som opereres inn mellom to ryggtagger for å åpne opp og gi bedre plass til nervene i spinalkanalen. Tidligere studier har vist at X-stop er mer effektiv enn konservativ behandling.

Målet med vår studie var å sammenlikne X-stop med den operasjonsmetoden som må sies å være gullstandard nå, nemlig miniinvasiv dekompresjon. I denne norske multisenterstudien ble 96 pasienter i alderen 50 – 85 år randomisert til enten X-stop eller miniinvasiv dekompresjon.

Resultatene viste at begge metodene har signifikant effekt på symptomene. Det var ingen forskjell mellom gruppene etter to år, men langt flere med X-stop var blitt reoperert pga. residiv av symptomer (25 % mot 5 %). De ble da operert med miniinvasiv dekompresjon. Operasjon med X-stop var signifikant dyrere. Komplikasjonsraten var lik, men noe mer alvorlig for miniinvasiv dekompresjon.

Disputas

Greger Lønne disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.4. 2015. Tittelen på avhandlingen er Surgical treatment of lumbar spinal stenosis: X-Stop vs minimally invasive decompression. Image assessment, treatment effects, and health economic evaluations.

Anbefalte artikler