Sammen kan vi stoppe tortur!

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Amnesty Norge ber norske leger om å engasjere seg i kampen mot tortur på Filippinene.

Amnesty International gjennomfører for tiden en global kampanje mot tortur, der Filippinene er ett av landene som de fokuserer mest på. Det viktigste målet med kampanjen er å sørge for at mennesker som blir anholdt eller fengslet av politi og andre sikkerhetsstyrker blir bedre beskyttet mot tortur, at de som har vært utsatt for tortur får oppreisning, og at de som beordrer eller utfører tortur blir holdt ansvarlig.

Et sentralt tema i dette arbeidet er at leger og psykologer må få adgang, uhindret og så raskt som mulig, til de som sitter i varetekt, og at deres fagkunnskap legges vekt på i rettssaker som dreier seg om tortur. Amnesty arbeider også for at leger og psykologer skal bli inkludert i alle mekanismer for å granske og forebygge tortur.

Amnesty Norge ber norske leger om å engasjere seg i kampen mot tortur på Filippinene og bruke deres rolle som fagpersoner til å påvirke den filippinske helseministeren Janette Loreto-Garin. Mer informasjon finnes på nettsiden til Amnesty: www.amnesty.no.

Anbefalte artikler