Engasjerer seg i pasientsikkerhet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen etablerer et nettverk for leger med interesse for kvalitet og forbedringsarbeid.

VIL SYNLIGGJØRE: Jon Helle understreket at nettverket skal være ett av bidragene til å synliggjøre utad at Legeforeningen engasjerer seg i kvalitet i helsetjenesten. Foto: Thomas Barstad Eckhoff.

– Nettverketableringen vil være en videreføring og konkretisering av Legeforeningens arbeid med pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og ledelse av kvalitetsarbeid, forteller Jon Helle som har ledet interimsgruppen som har lagt til rette for prøveordningen.

Formålet er å gi leger et forum der de kan dele av sin erfaring med sitt arbeid innenfor disse områdene og få økt kompetanse innen forbedringsarbeid/pasientsikkerhet. Samtidig skal det være et forum til inspirasjon og motivasjon for medlemmene.

Nettverket ble lansert på Legeforeningens konferanse om forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i september der det fikk bred støtte blant de nærmere 50 deltakerne. Sentralstyret har vedtatt opprettelsen av nettverket, i første omgang som en prøveordning over to år, og det er en forutsetning at ordningen evalueres etter utløpet av prøveperioden.

Helle understreket at nettverket skal være ett av bidragene til å synliggjøre utad at Legeforeningen engasjerer seg i kvalitet i helsetjenesten.

ETABLERER NETTVERK: Det var leder av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Ellen Deilkås som opprinnelig tok kontakt med Overlegeforeningens leder Jon Helle med tanke på å etablere et nettverk. Foto: privat

Samarbeid med Helsedirektoratet

Programsekretariatet i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet vil tilby nettverksdeltakerne tilgang til programmets ressurser, f.eks. «verktøykasse» for selvvalgte prosjekter. Programmet tilbyr også kurs i forbedringsarbeid (IHIs «model for improvement») med kursmoduler av seks måneders varighet for 15 deltakere, med tre samlinger.

Det var leder av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Ellen Deilkås som opprinnelig tok kontakt med Overlegeforeningens leder Jon Helle med tanke på å etablere et nettverk. Initiativet ble godt mottatt, og det ble nedsatt en planleggingsgruppe bestående av Helle og Deilkås samt leger som har deltatt på konferansen «National Forum on Quality Improvement in Health Care», leger fra nettverket «Leger for Bedring» og representanter fra sekretariatet. Jon Helle leder nå en styringsgruppe der Ellen Deilkås, Martin Poulsen fra nettverket Leger for Bedring og Sissel Hjelle, Ålesund deltar. Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet vil være en samspillsgruppe for nettverket i kommunikasjon med sekretariatet og nettverkets ledelse.

Anbefalte artikler