Kognitiv atferdsterapi eller sovemedisin?

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv atferdsterapi har god effekt mot søvnløshet hos voksne og mindre bivirkninger enn sovemedisin, viser ny studie.

Mange studier tyder på at kognitiv atferdsterapi kan ha god effekt ved kronisk insomni, som er en svært vanlig lidelse. I en systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse publisert i Annals of Internal Medicine ble 20 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 1 162 voksne pasienter inkludert (1).

De som fikk kognitiv atferdsterapi falt i søvn 19 minutter tidligere enn kontrollpersonene (95 % KI 14 – 24), og ufrivillig oppvåkning etter innsovning ble utsatt med 26 minutter (95 % KI 15 – 37). Det ble ikke rapportert noen uønskede hendelser eller bivirkninger. Effekten vedvarte i opptil 12 måneder etter avsluttet behandling.

– Det har lenge vært kjent at kognitiv atferdsterapi har god og varig effekt på kronisk insomni, sier overlege og søvnforsker Eli Sørensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland universitetssykehus. – Denne metaanalysen bekrefter at kognitiv atferdsterapi har god effekt, er uten bivirkninger, at pasientene er tilfredse og at effekten vedvarer lenge. Legemidler mot insomni virker også, men har bivirkninger, og effekten er ofte kortvarig. Derfor er det bra at både leger og pasienter minnes på at kognitiv atferdsterapi er et godt behandlingsalternativ ved søvnløshet, sier Sørensen.

Anbefalte artikler