Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Sentralstyret er bekymret for den humanitære utvikling og den vanskelige helsemessige situasjonen for flyktningene i Europa

Det samfunnsmedisinske miljøet i Den norske legeforening, representert ved LSA og NORSAM, oppfordrer sentralstyret til å legge helsepolitisk press på norske myndigheter i forhold til den pågående flyktningekatastrofen i Europa. Foreningene mener Norge bør bidra mer til en human flyktningpolitikk og også bidra mer i det humanitære arbeidet i flyktningeområdene. De mener dagens situasjon er så alvorlig at konsekvensene ikke er til å overskue. Folkevandringen som foregår i 2015 mangler sidestykke i moderne historie. Landene som berøres mest av befolkningsforskyvningen mangler selv mange av forutsetningene for å håndtere situasjonen.

Derfor mener de at Norge bør ha en ledende rolle inn i det humanitære og politiske arbeidet med situasjonen. Dette vil være en av de viktigste samfunnsmedisinske utfordringer i årene som kommer, og ha en overordnet betydning for den globale folkehelsen framover.

Sentralstyret er bekymret for den humanitære utvikling og den vanskelige helsemessige situasjonen for flyktningene. Legeforeningen har bevilget 50 000 kroner til Flyktninghjelpens nødhjelpsarbeid i Middelhavsområdet.

Utvalg skal utrede styringen av sykehusene

Regjeringen oppnevnte i begynnelsen av oktober et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland. I dag styres spesialisthelsetjenesten gjennom fire regionale helseforetak. I regjeringsplattformen fremgår det at de regionale helseforetakene skal legges ned.

Utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skal også vurdere inndelingen i helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være.

Blant utvalgets medlemmer er tidligere president Hege Gjessing, Oslo, nåværende sentralstyremedlem Christian Grimsgaard, Oslo og leder av Norsk indremedisinsk forening Hanne Thürmer, Notodden.

Utvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. desember 2016.

Anbefalte artikler