Re: En kvinne i 60-årene med kløe på armene

Merete Lindén Dahle Om forfatteren

I denne kasuistikken om en pasient med brakioradial kløe (1), refererer forfatterne til enkeltrapporter som har vist effekt av akupunktur (2). Jeg vil i den anledning også gjøre oppmerksom på en systematisk gjennomgang som ser på akupunktur og kløe (3) og finner holdepunkter for at akupunktur kan ha en plass i behandling av kløe.

1

Halvorsen JA, Ørstavik K. En kvinne i 60-årene med kløe på armene. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1459 – 61. [PubMed]

2

Marziniak M, Ständer S. Brachioradial Pruritus. I: Misery L, Ständer S, red. Pruritus. Berlin: Springer Verlag, 2010.

3

Yu C, Zhang P, Lv ZT et al. Efficacy of acupuncture in itch: a systematic review and meta-analysis of clinical randomized controlled trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 208690.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler