– Vi skal følge opp der det behøves i hovedstaden

Anders Vollen Om forfatteren
Artikkel

Nyvalgt leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland ønsker å videreføre foreningens tydelige stemme i helsepolitiske saker. Befolkningsveksten i Oslo gjør at vi må planlegge helsetjenesten svært nøye , sier hun.

EN TYDELIG STEMME: Nyvalgt leder av Oslo legeforening, Kristin Hovland ønsker å videreføre foreningens tydelige stemme i helsepolitiske saker. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Mangeårig leder av Oslo legeforening, Svein Aarseth, gikk av som leder av lokalforeningen under årsmøtet nylig. Aarseth har vært en markant og tydelig leder helt siden 2005. Han har sittet i styret i Oslo legeforening i hele 16 år. Som spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin er han kjent for både stor arbeidskapasitet og blikk for viktige helsepolitiske saker. I Aarseths tid som leder har Oslo legeforening løftet flere viktige debatter både internt i Legeforeningen og i offentligheten. Svein Aarseth fortsetter som leder av Rådet for legeetikk, ved siden av sin praksis som fastlege ved Frysja legekontor.

Kristin Hovland ny leder

På et godt besøkt årsmøte ble det avholdt valg av nytt styre og Kristin Hovland ble valgt til ny leder. Hun har sittet som nestleder gjennom flere år. Hovland er også arbeidsmedisiner og til daglig leder hun bedriftshelsetjenesten i entreprenørselskapet Skanska Norge.

Hovland ønsker å videreføre Oslo legeforening som en tydelig stemme i helsepolitiske saker.

Det forventes fortsatt en sterk befolkningsvekst i Oslo. Befolkningen forventes å øke med 43 prosent frem mot 2040. Vi som leger må bidra med vår fagkunskap i planleggingen av hvordan helsetjenesten fungerer for befolkningen i dag, og ikke bare planlegge hva som skal bli engang i fremtiden, sier Hovland.

Gode arbeidsforhold viktig

Som arbeidsmedisiner er Hovland selvsagt opptatt av gode arbeidsforhold for legene.

– Det er viktig for legenes, og alle andre helsearbeidere sin egen helse, men vi vet at det også er viktig for god kvalitet i pasientbehandlingen. Faste stillinger for sykehusleger må på plass, påpeker hun.

Med representanter fra alle yrkesforeningene og et par «fritt valgte» i styret får vi god oversikt over hva som skjer på helsefronten i Oslo. Vi skal følge med og følge opp der det behøves, understreker Hovland.

Oslo-Legen 2015

Overlege Knut Melhuus ble årets Oslo-lege. Han er til daglig leder på skadeseksjonen ved Oslo Legevakt og har i langt tid jobbet for å bygge opp avdelingen. I dag er legevakten en av Europas største skadelegevakter, og gjennomfører årlig mer enn 100 000 konsultasjoner.

Juryen skrev i sin begrunnelse: Knut Melhuus har i mer enn 30 år vært Oslobefolkningens lege på skadelegevakten når det gjelder akutte skader. Nå får han utmerkelsen «Oslo-Legen 2015» av et enstemmig styre i Oslo legeforening.

Anbefalte artikler