Artikkel

Sesonginfluensavaksiner 2015/2016

Sesongens influensavaksiner er nå tilgjengelige. I Norge selges Fluarix, Influvac, Vaxigrip og Fluenz Tetra. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer av influensa A (H3N2) og influensa B.

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2015/2016

  • en A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme

  • en A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-lignende virusstamme

  • en B/Phuket/3073/2013 (Yamagata-slektslinje)-lignende virusstamme

Fluenz Tetra inneholder i tillegg influensa B-virusstammen B/Brisbane/60/2008 (Victoria-slektslinje). Denne B-stammen er innlemmet i vaksinen for å gi en bredere beskyttelse mot sirkulerende B-stammer.

Følgende vaksiner er tilgjengelige i Norge:

Vaksine

Type *

Aldersgruppe

Administrasjonsmåte

Fluarix «GlaxoSmith Kline AS»

Inaktivert, splittvirus

Fra seks md. og eldre

intramuskulært

Influvac «BGP Products B.V.»

Inaktivert, overflateantigen

Fra seks md. og eldre

intramuskulært

Vaxigrip «Sanofi Pasteur MSD»

Inaktivert, splittvirus

Fra seks md. og eldre

intramuskulært

Fluenz Tetra «MedImmune LLC»

Levende, svekket

Fra to til 18 år

nasalt

* Alle vaksiner er produsert på egg.

Vaksinene er ikke tilsatt adjuvans. De leveres i én-dosebeholdere og er derfor ikke tilsatt tiomersal som konserveringsmiddel.

Med mindre det er sterke grunner til at pasienten skal ha en bestemt vaksine, bør legen forskrive generisk.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

  • Alle fra og med fylte 65 år.

  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

  • Barn og voksne med kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter. Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet: fhi.noinfluensa

Dosering til barn

Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør ha to doser med minst fire ukers intervall. Barn under tre år som får vaksiner intramuskulært skal få en halv dose på 0,25 ml, men 0,5 ml kan også brukes.

Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra «MedImmune LLC») er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. Den er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert informasjon.

Ny HPV-vaksine godkjent i Europa

En ny versjon av HPV-vaksinen Gardasil fikk europeisk og norsk godkjenning i juni i år (1). Gardasil 9 er en videreutvikling, som i tillegg til å inneholde de fire HPV-typene 6, 11, 16 og 18, også inneholder typene 31, 33, 45, 52 og 58. Med dette inneholder den nye vaksinen de syv vanligste onkogene HPV-typene på verdensbasis.

På grunnlag av epidemiologiske studier er det antatt at Gardasil 9 vil beskytte mot ca. 90 % av livmorhalskrefttilfellene. Sammenlignet med Gardasil er dette en økning på ca. 20 %. Gardasil 9 har også en økt beskyttelse mot andre HPV-relaterte kreftformer. Beskyttelsen mot kjønnsvorter er som for Gardasil, ca. 90 %.

I likhet med Gardasil er Gardasil 9 indisert for aktiv immunisering av personer fra ni år mot følgende HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmor, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker og kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.

Vaksinen ventes først å komme i salg i Europa en gang i løpet av neste år.

Anbefalte artikler