LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Flere arbeidsoppgaver i dagens arbeidsliv tas over av ny teknologi. Er legenes arbeid truet?

Doktor datamaskin

Diagnostisk eksomsekvensering

Ny teknologi for DNA-sekvensering gjør det nå mulig å studere alle menneskets gener samtidig i én analyse. Erfaringer fra Telemark tyder på at pasienter med medfødte syndromer og nevrologisk sykdom kan bli diagnostisert tidligere og få mer presis informasjon om årsaken til sin sykdom. Hos 96 pasienter med arvelig perifer nevropati ble det påvist punktmutasjoner hos 28.

Diagnostisk suksess med fallgruver

Diagnostisk eksomsekvensering – norske erfaringer

Arvelige perifere nevropatier diagnostisert ved dypsekvensering

Lungekreft etter fylke

Det er store forskjeller i forekomsten av lungekreft mellom fylkene. På landsbasis er forekomsten blant eldre menn stabil, mens den er synkende blant middelaldrende menn. Forekomsten i Oslo er synkende både blant kvinner og menn og i begge aldersgrupper. Dette viser data for perioden 1984 – 2013. Resultatene tyder på at forebygging virker, men at noen fylker ligger etter.

Lungekreft – endringer i insidens etter kjønn, alder og bostedsfylke 1984 – 2013

Trombemasser i aorta

En kvinne i 60-årene ble innlagt med akutte smerter, kraftsvikt og alvorlig iskemi i begge underekstremiteter. CT-angiografi viste massive trombemasser i abdominalaorta. Les og lær om en sjelden årsak til trombedanning.

En kvinne i 60-årene med store trombemasser i aorta

Havsnød som forretningsidé

«Havsnød er kjernen i menneskesmuglernes forretningsidé», skriver Jon Magnus Haga, som i sommer var skipslege på MS Siem Pilot. Skipet har reddet over 6 000 mennesker og hentet opp over 50 lik. Folkevandringen over Middelhavet er blitt en av vår tids dødeligste sjøreiser.

Sjøveien til Europa – en våt massakre

Anbefalte artikler