Skolebarn må bevege seg mer

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen, i allianse med en rekke andre foreninger, krever innføring av én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

AKTIVE BARN: Inaktivitet er en av de viktigeste risikofaktorene for livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes. Illustrasjonsfoto Colourbox

Norske barn og unge har aldri vært mindre aktive og antallet overvektige har økt jevnt de siste 30 årene.

– Vi foreslår innføring av én time daglig fysisk aktivitet i skolen. Dette er et tiltak som vil nå alle, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn de har, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Må vise handlekraft

Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og Norges idrettsforbund, er Legeforeningen en del av Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen.

– Regjeringen kan ikke lenger sitte stille. Vi etterlyser forpliktende nasjonale tiltak for at norske barn skal bli mer aktive, sier Hermansen.

Inaktivitet er en av de viktigeste risikofaktorene for livsstilssykdommer, som hjerte- og karsykdommer, overvekt og diabetes. Tidligere i år la regjeringen frem ny folkehelsemelding, der de presenterte et prøveprosjekt med fysisk aktivitet i skolen.

– Tiltaket er for passivt. Effekten av fysisk aktivitet er allerede godt nok dokumentert og i Drammen og Sogn og Fjordane er dette allerede innført. Vi ser derfor ingen grunn til å vente med å innføre dette nasjonalt, sier Hermansen.

En viktig investering i fremtiden

En stor andel av den norske befolkningen har et altfor lavt aktivitetsnivå. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bare 32 prosent er så aktive som myndighetene anbefaler, som er 30 minutter daglig moderat aktivitet.

– Mer fysisk aktive barn og unge vil spare oss for store utgifter i fremtiden, både økonomiske og menneskelige. Dette vil koste minimalt, spesielt når man sammenligner med hva vi sparer på lang sikt, sier Hermansen.

Anbefalte artikler