Utenlandsstudentene er en berikelse for norsk medisin

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Livet som medisin- og tannlegestudent i Basel i Sveits på 60-tallet var preget av tøffe tak.

ET HISTORISK ØYELBLIKK: Tannlege og tidligere student i Basel Helene M. Torkildsen overrekker studentboken til dekan Frode Vartal. Til høyre medisiner utdannet i Basel, Even Sundal og Legeforeningens president Marit Hermansen. Foto: Lisbet T. Kongsvik

Det sier Even Sundal som er en av flere initiativtakerne til boken som beskriver hvordan studentlivet var for de norske som studerte medisin og odontologi i utlandet for over 50 år siden.

Historisk øyeblikk

– Dette er et historisk øyeblikk, sa Even Sundal da han overleverte boken som beskriver studietiden i Basel til dekan på det medisinske fakultet i Oslo, Frode Vartdal. Boken er et samarbeidsprosjekt hvor mange av de tidligere Basel-studentene har bidratt.

– Vi er stolte over å ha fått dette til. Det er et prosjekt vi har jobbet med i over fem år, sier Siem og Sundal. De er begge glade for at han nå kan overrekke den ferdige boken til Vartdal. Boken beskriver blant annet hvordan det var å studere i utlandet og ikke minst møtet med det norske helsevesenet som nyutdannet lege fra utlandet.

– Det var ganske så tøft å komme hjem for mange av oss, påpeker Siem.

STOLTE: – Vi er stolte av å ha laget denne beskrivelsen av hvordan norsk medisin- og tannlegestudenter opplevde det å studere i utlandet på 50- og 60-taller, sier Harald Siem

Tøffe tak

– Tusen takk for invitasjonen. Dette setter jeg stor pris på, sa Frode Vartdal da han fikk overrakt Baselboken.

– Jeg har opp gjennom årene jobbet sammen med mange som har studert i utlandet og kontakten med disse har vært en berikelse. De har vært noen av de flinkeste og jeg har aldri merket noen forskjell på kollegaer som har studert i utlandet sett i forhold til de som har studert her hjemme. Det har vært tøffe tak for mange utenlandsstudenter og de har vist at de har to i seg til å bli fremragende leger. Jeg vil si at utenlandsstudentene har vært en berikelse for norsk medisin. Norge er akademisk sett et veldig ungt land. I forhold til mange land er vi ganske så ferske når det gjelder medisinsk utdanning. Vi burde egentlig gjøre noe i gjengjeld til alle disse landene som har gjort så mye for norsk medisin, påpekte dekanen.

Ble ofte dårlig mottatt her hjemme

– Vi vil at boken skal aktivere de gode minnene fra studietiden, sier Even Sundal. Han er blant de som har bidratt til boken som også skal presenteres på et fakultetsmøte i Basel 24. oktober.

– Det er vel ikke for mye sagt at norske leger som fikk sin utdannelse i utlandet dekket den store legemangelen som oppsto i siste halvdel av 1900-tallet, påpeker en annen bidragsyter til boken, Erik M. Torkildsen.

Pensjonert transplantasjonskirurg ved Rikshospitalet, Arnt Jakobsen, forteller om den litt triste historien om hvor dårlig enkelte utenlandsstudenter ble mottatt da de kom hjem til Norge på 50- og 60-tallet. Selv har Jakobsen ikke studert i Basel men i Aberdeen i Skottland.

Mange av oss ble møtt med en kald skulder, påpeker han. Et intervju med Jakobsen om denne problemstillingen vil bli viet en egen artikkel i en senere utgave av Tidsskriftet.

Anbefalte artikler