A.Grimsmo svarer:

Anders Grimsmo Om forfatteren

Ole Martin Steihaug tar opp et viktig spørsmål. Vi har gode eksempler i Norge på at god planlegging av utskriving kan redusere reinnleggelser (1). Det samme er tilfelle med et strukturert mottak av pasienter i primærhelsetjenesten (2). Reinnleggelser blir derfor ofte brukt som et kvalitetsmål. Årsakene til reinnleggelser er imidlertid komplekse (3). Man kan derfor ikke se på reinnleggelser alene, uten samtidig å ha oversikt over dødelighet i samme periode. Norge har den høyeste reinnleggelsesraten i Norden, men har også lav dødelighet etter utskrivning. Om det her er en sammenheng vet vi ikke. Når det gjelder økningen i reinnleggelser som Helsedirektoratet har registrert, så vil en forskergruppe som er ledet av professor Terje P. Hagen ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Universitetet i Oslo, utgi statistikk senere i høst som også tar for seg dødeligheten etter utskrivning i samband med samhandlingsreformen.

1

Prestmo A, Hagen G, Sletvold O et al. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. Lancet 2015; 385: 1623 – 33. [PubMed] [CrossRef]

2

Garåsen H, Windspoll R, Johnsen R. Long-term patients’ outcomes after intermediate care at a community hospital for elderly patients: 12-month follow-up of a randomized controlled trial. Scand J Public Health 2008; 36: 197 – 204. [PubMed] [CrossRef]

3

Krumholz HM. Post-hospital syndrome–an acquired, transient condition of generalized risk. N Engl J Med 2013; 368: 100 – 2. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler