Kort vei til kirurgi er avgjørende ved akutt abdomen

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Risikoen for å dø av akutt abdomen øker betydelig hvis det er langt til nærmeste sykehus med kirurgisk akuttberedskap, viser studie fra India.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Forskere ønsket å undersøke om reisevei til sykehus med kirurgisk akuttberedskap påvirket dødsårsak. I et representativt utvalg av befolkningen i India ble dødsårsak registrert i 1,1 millioner husholdninger i perioden 2001 – 03, og disse dataene ble koblet til geografisk nærhet til sykehus med 24 timers akuttberedskap for kirurgi (1).

1,1 % av dødsfallene i aldersgruppen 0 – 69 år var forårsaket av en akutt abdominal tilstand. Nær 80 % av disse dødsfallene skyldtes blødning fra eller perforasjon av mage- eller duodenalsår. De fleste dødsfallene skjedde i hjemmet og i rurale områder. Kun 21 % av dødsfallene skjedde på sykehus.

For akutt abdomen var det store geografiske forskjeller i mortalitetsrate. Områdene med høyest mortalitet hadde 42,6 dødsfall per 100 000 innbyggere per år, mens områdene med lavest mortalitet kun hadde 5 dødsfall per 100 000 innbyggere per år. Oddsratio for å være et område med høy mortalitet var 4,4 når avstanden til et sykehus med akuttberedskap for kirurgi overskred 50 km i luftlinje. Tilsvarende forskjeller ble ikke funnet for mindre akutte kirurgiske diagnoser som kreft.

Forfatterne konkluderer med at om lag to tredeler av dødsfall forårsaket av akutte abdominale tilstander i India kunne vært unngått med bedret tilgang til kirurgisk akuttberedskap for alle landets innbyggere. Dersom eksisterende sykehus ble oppgradert til å ha slik beredskap, kunne om lag 50 000 liv bli spart årlig, ifølge forfatterne av studien.

Anbefalte artikler