Pancreaskreft kan påvises tidlig med en urinprøve

Inge Rasmus Groote Om forfatteren
Artikkel

Cancer pancreas kan oppdages i tidlig fase ved å måle tre proteiner i urin.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Pancreaskreft har oftest en dårlig prognose, fordi diagnosen vanligvis stilles altfor sent. I en fersk studie publisert i tidsskriftet Clinical Cancer Research beskrives tidlig diagnostikk av pancreaskreft basert på målinger av tre proteiner, REG1A, TFF1 og LYVE1, i urin (1). Med denne urinprøven kan duktale adenokarsinomer i pancreas i stadium I – II oppdages med en presisjon på over 90 % . Dersom urinprøven kombineres med serummåling av CA19 -9-protein, øker den diagnostiske presisjonen ytterligere. Testen kan dermed gi tilgang til kurativ behandling for en rekke pasienter og være en billig og god screening for høyrisikogrupper, skriver forfatterne.

– Disse resultatene er oppsiktsvekkende, både fordi den rapporterte diagnostiske treffsikkerheten er høy og fordi andre biomarkører for denne kreftformen nesten ikke finnes, sier Trond Buanes, professor ved Oslo universitetssykehus. Videre utprøvning av denne testen bør gjøres i pasientgrupper med kjent risiko for pancreaskreft, slik som storrøykere, pasienter med kronisk pankreatitt eller nyoppdaget diabetes. Screening av friske personer vil trolig gi mange falskt positive resultater. Den nye diagnostikken må følges opp med bildediagnostikk med høy kvalitet, kombinert med mulighet for endoskopisk ultralydundersøkelse med finnålsaspirasjon av små pancreaslesjoner med usikkert radiologisk utseende.

– Den nye undersøkelsesmetoden er en ny og svært lovende mulighet til å påvise kreft i bukspyttkjertelen i tidlig fase. Testen bør tas i bruk snarest mulig, mener Buanes.

Anbefalte artikler