()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mindfulnessbasert kognitiv terapi er like effektivt som antidepressiver for å forebygge tilbakefall av depresjon.

  Illustrasjonsfoto: Terje Rakke/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Terje Rakke/NTB scanpix

  Depresjon har ofte et residiverende forløp, og mange pasienter blir stående på langvarig behandling med antidepressiver.

  424 voksne pasienter som sto på antidepressiver og som hadde tre eller fire depresjoner bak seg, ble inkludert i en randomisert, kontrollert, enkeltblindet studie (1). Studiegruppen fikk kognitiv terapi basert på mindfulness, en form for meditasjon, og ble oppfordret til å trappe ned eller seponere antidepressiv medikasjon. Kontrollgruppen skulle fortsette som før. Etter to år var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene med hensyn til depresjonssymptomer, alvorlige uønskede hendelser eller generell livskvalitet.

  – Mindfulnessbasert kognitiv terapi er lite brukt i Norge sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi, og kunnskapsgrunnlaget er best for kognitiv atferdsterapi, sier Jan Ivar Røssberg, som er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Han mener at denne studien er viktig, fordi den er godt gjennomført, har et stort antall pasienter og er metodisk sterk.

  – Vi trenger flere studier om hvordan tilbakefall ved depresjon kan forebygges. Mange pasienter ønsker alternativer til medikamentell behandling. Denne studien viser at mindfulnessbasert kognitiv terapi forebygger tilbakefall av depresjon like godt som vedlikeholdsbehandling med antidepressiver. Behandlingsopplegget var ikke særlig omfattende, så dette kan være et godt alternativ for mange pasienter, sier Røssberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media