()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Motoriske baner fra cortex cerebri krysser i hjernestammen, og banene synapser så i ryggmargsnivå (kortikospinale baner). Deretter går nervesignalene ut i en perifer nerve. Det betyr at venstre hånd blir styrt av høyre hjernehalvdel og høyre hånd av venstre hjernehalvdel. Både normalt og ved flere nevrologiske sykdommer kan man se motorisk aktivitet i den ipsilaterale ekstremiteten i tillegg til de planlagte bevegelsene. Dette kalles speilbevegelser eller «mirror movements» på engelsk (1). Hos personer med arvelige speilbevegelser er det i studier funnet en større andel fibre i de kortikospinale banene som ikke krysser midtlinjen enn det som er normalt (1). Lette speilbevegelser kan være et normalfenomen, mens uttalte speilbevegelser kan ses ved medfødte og arvelige tilstander og ved essensiell tremor, Parkinsons sykdom, kortikobasal degenerasjon og andre alvorlige nevrodegenerative sykdommer (2).

  Medfødte, arvelige speilbevegelser kjennetegnes av tidlig debuterende tydelige speilbevegelser som vedvarer gjennom livet uten andre nevrologiske plager. Tilstanden er per i dag assosiert med mutasjoner i tre kjente gener og nedarves autosomalt dominant eller recessivt. Disse genene koder for proteiner som virker inn på modning av sentralnervesystemet, blant annet slik at de kortikospinale banene krysser riktig i hjernestammen (1).

  Videoen og bildene viser en affisert person med autosomalt dominant form for speilbevegelser. Videoen viser at personen ikke klarer å bevege fingrene uten å få speilbevegelser i den andre hånden. Plagene kan til en viss grad bedres gjennom bevisstgjøring og tilpasninger som for eksempel å låse den hånden som ikke er i aktivitet.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen med bilder og video blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media