MINNEORD

Artikkel

Ole Andreas Opshaug

Vår gode venn og kollega, barnelege Ole Andreas Opshaug, døde 25.8. 2015 etter kort sykdom. Han ble 73 år gammel. Gjennom sin lange yrkeskarriere ved Haukeland universitetssykehus har tusener av barn og familier i vårt område fått hjelp av Ole i sykehuset, på poliklinikken eller kveldspoliklinikken.

Ole vokste opp i Narvik og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Basel i 1971. Han kom til Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, i 1974. Som ung lege arbeidet han også ved hudavdelingen og anestesiavdelingen her, barneavdelingen i Ålesund og et par år som allmennlege i Bergen. Men det var ved Barneklinikken han hadde sin lange karriere.

Ole hadde stor kunnskap og erfaring innenfor de fleste grenene i barnemedisinen, men de siste årene hadde han et særlig ansvar for barn med nyresykdommer og revmatiske sykdommer. Ole var samvittighetsfull og hadde en egen evne til å skape et tillitsfullt og fortrolig forhold til pasientene og foreldrene. Barna var ikke bare pasienter, men interessante medmennesker, og han husket hva de var opptatt av og holdt på med. Selv med hjemmevakt overnattet han ofte på Barneklinikken når det var barn han var særlig bekymret for, og i etterkant av konsultasjoner ringte han ofte hjem til engstelige foreldre for å forvisse seg om at alle hadde det bra.

Ole var flink til å dele av sin kunnskap med oss kolleger, og ikke minst hadde han den viktige egenskapen at han tok legekolleger og pleiere med på råd når det var vanskelige avveininger. Gjennom denne egenskapen, sin interesse for vennene og medarbeiderne, omgjengelighet og lune humoristiske sans, var han en viktig miljøskaper ved Barneklinikken.

Dette var også egenskaper som skapte varige vennskap. Hjemme hos Ole og familien har det alltid vært godt å være. Ole var flink med blomster, og hagen og huset bar preg av det. Han var glad i musikk og begynte å spille piano som pensjonist. Andre interesser var friluftsliv og jakt, og familien brukte mye tid sammen på hytta i Vinje.

Ole etterlater seg et stort savn hos mange av oss. Vi føler med Siri, barna, svigerbarna og barnebarna. Ole og Siri skapte tette familiebånd, og Ole lot aldri en anledning gå fra seg til å vise det.

På vegne av kolleger og medarbeidere ved Barneklinikken

Anbefalte artikler