Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Kathrine J. Haggag

Brev til redaktøren

Siri Slåstad
Bjørn Hilt
Oddfrid Aas
Odd Terje Brustugun
Kari Ann Leiknes
Kristin Thuve Dahm

Kommentar og debatt

Bettina K. Andreassen
Linda Vos
Tom K. Grimsrud
Karen Rosendahl
Gunnar Houge
Gyri Aasland Gradek
Siren Berland
Jonas Meling Fevang
Ragnhild Drage Berentsen
Pétur Benedikt Júlíusson

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Ingebjørn Bleidvin

Originalartikkel

Kjersti Ramstad
Reidun Birgitta Jahnsen
Trond H. Diseth
Christoffer Holseter
Joakim Døving Dalen
Steinar Krokstad
Terje Andreas Eikemo

Medisinen i bilder

Kristin Wesnes
Kathrine K. Lian
Kjell Arne Kvistad
Joyce Kok-van der Weijde
Christoph Norden

Noe å lære av

Anders Batman Mjelle
Erik Mikael Donner
Ansgar Berg
Ivar Hompland
Syed Mohammad Husain Rizvi
Mona Winge
Ole-Jacob Norum
Bodil Bjerkehagen
Hanne Osnes Ringen
Ingeborg Taksdal
Nils-Jørgen Mørk
Kirsten Sundby Hall

Kronikk

Språkspalten

Erlend Hem
Petter Gjersvik

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Liv Reitan Gilberg
Bernt A. Engelsen
Lars Fjellbirkeland
Mette Helvik Morken

Legelivet

Per Sundby
Jofrid Nygaard

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Bjørn Ove Kvavik
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent