Kan toppidretten bidra til bedre folkehelse?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var biologi og treningslæretimene på videregående skole som vekket nysgjerrigheten og interessen for kroppen. Hvordan virket trening? Hvorfor blir vi syke? Gjennom de fire årene på skilinja ved Heimdal VGS økte lysten til å ville lære mer om dette.

  På medisinstudiet ved NTNU i Trondheim møtte vi pasienter allerede første måneden gjennom lege-pasient-kurset. Det ble mange spennende møter med pasienter, alle hadde sin historie å fortelle. Med inspirerende og flinke forelesere og godt klassemiljø gjennom studiet, lå forholdene til rette for å dekke nysgjerrigheten og lære mye.

  I turnustjeneste på Orkdal sykehus var det tøft i starten. Med kun to turnusleger totalt på sykehuset kveld og natt, sto utfordringene i kø og læringskurven ble bratt. Distriktturnus i Selbu med stort legevaktsdistrikt på Stjørdal var spennende og moro. Som LIS på kreftavdelingen på St. Olav var det en del triste pasienthistorier, men det føltes samtidig veldig givende og meningsfullt.

  Våren 2014 ble det lyst ut fire nye hjemler som skulle knyttes til det nye toppidrettssenteret i Trondheim. Allmennpraksis med en twist mot toppidrett og folkehelse appellerte veldig etter mange år med egen idrettssatsing. Det ble mye jobb med opprettelse av nytt senter, men jeg har ikke angret en dag. Ved å jobbe innen toppidretten og bruke toppidrettsutøvere som motivatorer, håper jeg å kunne finne linken til å inspirere flere til å komme seg opp av sofaen. Inaktivitet er en av de største medisinske utfordringene i den vestlige verden i dag. Det er i det daglige møtet med pasientene jeg trives klart best og føler jobben jeg gjør er meningsfull.

  Se videointervju her:

  http://legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media