Når barn blir pårørende

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bergem, Anne Kristine

  Da pappa fikk kreft

  En fortelling om rare ord, vanskelige følelser og håp. 63 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 275

  ISBN 978-82-450-1638-3

  Boken er en fagbarnebok, utgitt i samarbeid med BarnsBeste (Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende) og Kreftforeningen. Forfatteren er lege og psykiater, og har lang erfaring med barn som pårørende.

  Målgruppen er voksne og barn som sammen må forholde seg til alvorlig sykdom i nær familie, og boken er tenkt som en hjelp til å komme i gang med å sette ord på den vanskelige situasjonen.

  Boken har to hoveddeler. I den første delen møter vi fortellingen om Astrid og hennes pappa som blir akutt og alvorlig syk på grunn av kreftsykdom. Videre beskrives de kaotiske og vanskelige følelsene som oppstår når pappa blir syk, hva som skjer i møte med sykehus og helsepersonell, alle de vanskelige ordene, usikkerheten og hverdagene som plutselig blir så annerledes. Flere steder i boken har forfatteren laget såkalte snakkebobler, som gir eksempler på gode spørsmål som kan stilles til barnet for å åpne opp for samtale om den aktuelle situasjonen barnet står i.

  Den andre delen er en veileder for voksne som er nærpersoner til barn som opplever alvorlig sykdom i nær familie. Den forteller om barns behov for ærlig og sannferdig informasjon. Her får leseren konkrete råd og ideer til hvordan man kan inkludere barna og komme i gang med samtalen om det som skjer, og om de vanskelige følelsene. Det presenteres en enkel og lettfattelig forklaring på kreftsykdom og på ulike typer behandling, forløp og bivirkninger. I veilederdelen gis det eksempler på hvordan voksne kan bruke spørsmålene i snakkeboblene til utdypende samtaler med barnet.

  Forfatteren henvender seg først og fremst til foreldre, men boken kan også brukes av andre familiemedlemmer, voksne i skoler og barnehager samt helsearbeidere i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Den kan leses av barna alene, men er best egnet til å bli lest av barn og voksne sammen. Selv jobber jeg som kreftkoordinator i en kommune, og kommer der i kontakt med barn og unge som er pårørende til nær familie med alvorlig sykdom. Jeg får ofte spørsmål fra foreldre om hjelp til kommunikasjonen med barna, om hvordan de skal involvere barna i det som skjer.

  Jeg har allerede anbefalt boken til flere foreldrepar. Jeg anbefaler den gjerne til mine kolleger i helsevesenet og til ansatte i barnehager og skole. Jeg tror at alle som er i nær kontakt med barn og unge som pårørende, vil oppleve at dette er et verktøy som gir god hjelp i kommunikasjonen med barna.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media