Fargerik ultralyd av muskel og skjelett

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McNally, Eugene

  Practical musculoskeletal ultrasound

  2. utg. 440 s, ill. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. Pris GBP 123

  ISBN 978-0-7020-4377-0

  Radiologisk litteratur har det siste tiåret utviklet seg fra noen få standardverk til et bredt utvalg bøker og e-bøker med hyppige revideringer. Årsaken kan ligge i utviklingen av faget, med økt krav til subspesialisert og oppdatert kunnskap, men også i at andre faggrupper har begynt å bruke radiologi som verktøy.

  Practical musculoskeletal ultrasound lokker med solid innbinding, fargebilder og video i elleve kapitler, fra skulder til forfot samt et par generelle kapitler.

  Fra start til mål gjennomgås systematisk ledd og ekstremiteter, normalanatomi, de vanligste patologiske tilstandene og hvordan de fremstår på ultralyd, vist med bilder i svarthvitt og med forklarende fargelegging. E-delen som følger boken, har i tillegg små videoklipp med typiske funn ved patologi.

  Utgangpunktet skulle derfor være det beste for at denne boken kan være et supplement til praktisk opplæring under veiledning og et volum av undersøkelser for å oppnå ferdigheter og forståelse for det som skal undersøkes.

  I stor grad innfrir boken, med grundig tekstgjennomgang, bilder som viser gjennomføring av undersøkelsen, og ultralydbildene ved siden av hverandre. Ved dypdykk blir imidlertid førsteinntrykket noe justert. Ikke alle ultralydbildene er like skarpe, og det er en utstrakt bruk av forkortelser som det tar litt tid å finne forklaringen på.

  E-boken består i tillegg av usorterte 111 videosnutter på 18 sekunder. De gir en viss innsikt i den dynamiske karakteren av en undersøkelse, men er ikke lette å forstå da de er korte og mangler forklarende tekst.

  Boken inneholder ingen generell basal innføring i muskel og skjelett sonoanatomi og teknikk. Den egner seg derfor ikke for lesere uten grunnkunnskaper.

  For den som allerede har litt generell bakgrunn i ultralyd, er temaet presentert oversiktlig og med mange praktiske tips til hvordan undersøkelsen kan gjøres for å fremstille vanskelige områder bedre. Sammenstillingen av to tilsvarende ultralydbilder der det ene har forklarende fargelegging, gjør at det er lett å forstå bildene.

  Practical musculoskeletal ultrasound er en fargeklatt som kan brukes i opplæring for å forklare typiske normale snittbilder og typiske funn ved patologi i muskel- og skjelettsystemet.

  Hvis man skal kjøpe kun én bok om muskel-skjelett-ultralyd, er dette kanskje ikke boken å velge, da den verken er en fullstendig oppslagsbok eller så liten at den glir inn i lommen til praktisk bruk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media