Legeforeningens Lederpris 2015

Bjørn Ove Kvavik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å hedre en dyktig leder med «Legeforeningens lederpris» og for første gang skal prisen deles ut på landsstyremøtet.

Prisen gis en lege som er medlem av Legeforeningen, og som over noe tid har:

  1. vist god vilje og evne til dialog med ansatte

  2. utvist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten

  3. utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten,

  4. bidratt til at ansatte er motiverte

  5. tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten

Ønsker forslag på kandidater

Ledere på alle nivåer kan nomineres og alle medlemmer av Legeforeningen kan fremme forslag til kandidater til å motta Lederprisen. Gi en kort beskrivelse/begrunnelse av hvert av kriteriene, og send epost merket «Lederprisen» til ja@legeforeningen.no innen tirsdag 31. mars kl 12.

Blant de som foreslår kandidaten som vinner, vil Legeforeningen trekke ut en forslagsstiller som mottar en flott premie!

Kunngjøres i mai

Sentralstyret treffer beslutningen om pristildeling i sitt møte 21. april og mottaker av årets pris kunngjøres på landsstyremøtet onsdag 27. mai. Prisvinneren vil bli presentert i tillitsvalgtbrev, medlemsbrev og på Legeforeningens nettside.

Anbefalte artikler