Hypokondridiagnosen er i endring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Starcevic, Vladan

  Noyes jr, Russel

  Hypochondriasis and health anxiety

  A guide for clinicians. 269 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 36

  ISBN 978-0-19-999686-5

  En av grunnene til at denne boken ble skrevet nå, er at diagnosen «hypochondriasis» i DSM-V er fjernet og erstattet med «illness anxiety disorder» (opptatthet av å ha eller å kunne få en alvorlig sykdom, med få eller ingen somatiske symptomer) og «somatic symptom disorder» (med minst ett plagsomt somatisk symptom). Den siste diagnosen vil omfatte hypokondri med fysiske plager, somatiseringslidelse og langvarige smertetilstander. Begge diagnosene krever minst seks måneders varighet, og de er plassert under hovedgruppen «Somatic symptoms and related disorders» og ikke under angstlidelsene. ICD-11 er ennå ikke kommet, så det gjenstår å se om hypokondridiagnosen vil bli beholdt der. Personlig håper jeg den beholdes og plasseres under angstlidelsene.

  Bokens målgruppe er klinikere og forskere med interesse for pasienter med overdreven helseangst eller med fysiske plager som man ikke finner god somatisk forklaring på.

  Bokens 12 kapitler er alle skrevet av eksperter innen områder som for eksempel diagnostiske overveielser, selvutfyllingsskjemaer og intervjuer, epidemiologi, behandlingsmuligheter (med egne kapitler om lege-pasient-forholdet, kognitiv atferdspreget terapi, interpersonell terapi og psykodynamiske modeller) og farmakologisk behandling.

  De fleste kapitlene er velskrevet, og boken har oppdaterte og gode referanser. Behandlingskapitlene er praktiske og inneholder mange gode forslag til behandlingsintervensjoner. De sentrale elementene i hypokondri er overdreven opptatthet av helse og sykdom, tendens til å mistolke fysiske plager og utpreget sjekking av kroppen etter tegn på alvorlig sykdom. De fleste oppsøker lege ofte, men det finnes en undergruppe som holder seg borte fra helsevesenet. Kapitlet om psykodynamiske modeller ved hypokondri har stort sett eldre referanser, og tolkingen av hypokondri som et resultat av ubevisst skyldfølelse for seksuelle og fiendtlige fantasier har i dag mest historisk interesse. Svært få av dagens hypokondere føler seg truffet av en slik fortolkning, men de vil kjenne seg igjen i dødsfrykten, selv om også den kan forstås og tolkes ulikt innen ulike terapeutiske tradisjoner. Jeg synes boken er god, og den anbefales for alle med ansvar for behandling av pasienter med økt helseangst og for forskere innen feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media