En god bok om «lean», men for spesielt interesserte

Jo-Inge Myhre Om forfatteren
Artikkel

Merlino, Joseph P.

Omi, Joanna

Bowen, Jill

Lean behavioral health

The Kings County Hospital story. 261 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 35

ISBN 978-0-19-998952-2

Lean behavioral health. The Kings County Hospital story er en gjennomført kasuistikk over et sykehus/helsesystems omlegging til lean-metodikken for å øke kvaliteten på helsetjenestene i New York Health and Hospitals Corporation. «Lean» (slank), også kjent som Toyota-modellen, er en tilnærming som har som hensikt å redusere svinn, samtidig som man øker utbyttet/verdien fra de ulike prosessene.

Boken har et personlig preg som både er positivt og negativt. I innledningskapitlet forklares «lean» på en oversiktlig og ryddig måte, og boken fortsetter med historien om hvordan metodikken ble innført på sykehuset Kings County Hospital. Det er en god fremstilling, og både positive og negative aspekter trekkes frem. De første kapitlene er overgripende, og forteller hvordan «lean» påvirker hele organisasjonen, deretter går de spesifikt inn på prosjekter fra akuttmottak, sengeposter og poliklinikker.

Målgruppen må sies å være de som jobber med «lean», eller som vurderer å innføre «lean» som metode. I tillegg er det en god bok for dem som studerer helseadministrasjon/-ledelse, fordi det er en god kasuistikk.

Anbefalte artikler