LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Jo mer avanserte diagnostiske metoder vi får, desto vanskeligere kan det være å avgrense diagnosen

Jakten på diagnosen

Fra barn til voksen

Overgangen fra barn til voksen er vanskelig for alle. Helsetjenester for ungdom med cerebral parese er ikke så godt koordinert som forutsatt. De som trenger hjelpemidler til å bevege seg, har sjeldnere kontakt med fastlegen enn de som går uten hjelpemidler, og mange mangler individuell plan. Lang reisevei betyr mye for bruken av fastlege og habiliteringstjenester.

Fra barn til voksen

Ungdom med cerebral parese og deres kontakt med fastlege og habiliteringstjeneste

Helbredet, men ikke helt frisk

I Norge vil de fleste barn som får kreft bli helbredet. Men effektiv kreftbehandling kan gi helseproblemer på lang sikt. De mest alvorlige seneffekter er behandlingsutløst kreft, kardiovaskulær sykdom og kognitiv svikt. Andre eksempler er kronisk utmattelse, gonadesvikt og dårlig tannhelse.

Helbredet, men ikke helt frisk

Sosiale ulikheter og helse

Sosiale forskjeller har betydning for helse og dødelighet. Dette bekreftes av en studie i Nord-Trøndelag, der sammenhengen mellom selvrapportert helse og dødelighet var nokså lik i ulike sosiale klasser. Personer uten arbeid og inntekt og med dårlig selvrapportert helse skilte seg særlig ut. Helse er noe mer enn bare biologi.

Helse og dødelighet – to sider av samme sak?

Selvrapportert helse og dødelighet i ulike yrkesklasser og inntektsgrupper i Nord-Trøndelag

Føflekkreft kan forebygges

Forekomsten av malignt melanom har økt jevnt de siste årene – etter en periode med fallende insidens. Årsaken er antakelig endrede solingsvaner hos folk flest. Risikoen øker med antall solforbrenninger, særlig i ung alder. Overdreven soling og solariumsbruk frarådes.

Forekomsten av føflekkreft øker igjen

Anbefalte artikler