Utvalgt arbeidssted: Stavanger universitetssjukehus

Artikkel

Hovedsykehuset ligger i Bekkefaret, men det har avdelinger, filialer, poliklinikker, distriktspsykiatriske sentre og ambulansestasjoner fra Sokndal i sør til Hjelmeland i nord. Målt i antall opphold er Stavanger universitetssjukehus landets fjerde største.

Foto: Stavanger universitetssjukehus

Våre ansatte er vår største ressurs. Derfor ønsker vi å knytte til oss de beste legene.

Helse Stavanger HF – Stavanger universitetssjukehus – er landets fjerde største sykehus målt i aktivitet. Med 7 300 ansatte fra over 30 nasjoner er vi en av regionens største virksomheter. Sykehuset betjener i dag rundt 330 000 innbyggere.

Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring. Vi skal fremme helse og livskvalitet og vil ha flere kompetente og engasjerte leger til spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder. Stavanger universitetssjukehus har per i dag om lag 130 ulike yrkesgrupper i et positivt, inkluderende og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø.

Sykehuset ligger sentralt plassert, og det er gode tog- og bussforbindelser. Det er kort vei til koselige Stavanger sentrum og til flotte rekreasjonsområder i grønne omgivelser.

Vi ønsker velkommen til oss!

Anbefalte artikler