Takk til Charlotte Haug

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Etter 13 år som sjefredaktør i Tidsskriftet fratrådte Charlotte Haug 10. februar 2015. Jeg ble konstituert i stillingen fra samme dato og frem til Legeforeningens landsstyremøte i Trondheim 29. mai 2015.

Charlotte Haug har vært sjefredaktør i en periode preget av store omstillinger i mediebransjen. Under hennes uredde og visjonære ledelse har Tidsskriftet tatt vare på sine røtter og samtidig tatt steget inn i den digitale tidsalder på en måte som er blitt lagt merke til, også utenfor landets grenser. Hennes internasjonale engasjement har gitt henne en meget sterk posisjon i den medisinske publiseringsverdenen.

Arbeidet med å finne en ny sjefredaktør er i gang. Redaksjonens dyktige og dedikerte medarbeidere vil fortsette arbeidet med å posisjonere Tidsskriftet i en ny tid. Vi skal fortsatt gi norske leger oppdatert og kvalitetssikret fagstoff og gode leseopplevelser – slik Tidsskriftet har gjort i 134 år.

Anbefalte artikler