Re: Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer

Hans Olav Tungesvik Om forfatteren
Artikkel

Dei nye retningslinjene for lindrande sedering i livets sluttfase (1, 2), omtalt i Tidsskriftet nr. 3/2015, virkar vel gjennomtenkte, kloke og godt tilpassa dei aller fleste situasjonar som ein kan forventa i livets sluttfase. Eg vil tru at dei aller fleste som arbeider med pasientar i denne livsfasen, her vil finna god rettleiing.

Anbefalte artikler