Bruksbok mot tvang hos barn og unge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Weidle, Bernhard

  OCD-behandling for barn og unge

  En praksismanual. 212 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-05-46381-3

  Dette er, som undertittelen sier, en praksismanual, en instruksjonsbok for behandling av tvangslidelse hos barn og unge. Den henvender seg til alle som har ansvar for behandlingen av barn og unge med tvangslidelse. Forfatternes intensjon er å øke tilgjengeligheten av kognitiv adferdsterapi (KAT) med eksponering og responsprevensjon (ERP), som er en effektiv og godt dokumentert behandlingsform for denne lidelsen. Manualen utgis samtidig med en mer teoretisk gjennomgang, Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge (Valderhaug & Ivarsson, 2014). Bøkene springer ut av NordLOTS-studien (Nordic longterm OCD treatment study). Bidragsyterne i manualen har vært aktive i studien, men uten at hver enkelts bidrag er markert.

  Manualen gir en praktisk time-for-time-gjennomgang av et 14-sesjoners standardisert behandlingsopplegg, med konkret innhold for hver time. Den har erfaringsbaserte, praktiske og gode råd for å få frem ofte skambelagte symptomer. Den henviser til barn og unge som har gjenkjennelige plager, og bruker metaforer som «datagenerasjonen» skjønner. Den understreker tvangen som en uhensiktsmessig måte å dempe underliggende og medfølgende angst på, og går opp grensen mot tvangspregede ritualer som en del av normalutviklingen hos mange barn – unngå å trå på streker, ritualer ved leggetid, lykketall osv. Tvangens påvirkning på dagliglivets funksjoner bidrar til avgrensningen. Tvangstanker og tvangshandlinger vil ofte involvere og styre familien. Foreldredeltakelse er derfor viet stor plass, mens kulturspesifikke erfaringer ikke er omtalt, og savnes.

  Kapitlene om OCD (obsessive compulsive disorder) ved Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser oppleves gode og viktige. Forskjellen mellom OCD og tics blir poengtert. Behandlingstilnærmingen er ulik, «habit reversal training» (HRT) ved tics og eksponering og responsprevensjon (ERP) ved OCD. Det er mange trebokstavsforkortelser (TBF) underveis. Kapitlet om medikamentell behandling virker godt, prakisk og klokt. Her beskrives og begrunnes indikasjoner for oppstart, medikamentvalg, dosering og håndtering av bivirkninger på detaljnivå. Og det gis konkrete instruksjoner for nedtrapping og seponering.

  Boken avslutter med sjekklister for hver time, «angsttermometer», symptomlister, tidslinjer og effektevalueringsskalaer. Belønning og diplom – bare klistremerker og gullstjerner mangler. Det finnes en omfattende og gjennomgående aktuell litteraturliste, et passe stort register og nyttige adresser og linker, som en moderne bruksbok bør ha. Språket er godt og enkelt.

  Kontaktetablering og motivasjon overlates til behandler og pasient. Det blir lettere med denne boken. Manualen anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media