Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

En kvinne som ønsker keisersnitt, men som føder vaginalt, har økt risiko for å utvikle posttraumatisk stress etter fødselen

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Mange kvinner opplever fødselen som traumatisk, og studier tyder på at 2 – 6 % har så sterke symptomer i etterkant at det tilfredsstiller kravene for posttraumatisk stress-syndrom. I en norsk studie har man undersøkt nesten 2 000 kvinner som fødte på Akershus universitetssykehus i perioden 2009 – 10, for å se om risikoen for posttraumatisk stress påvirkes av manglende samsvar mellom faktisk og ønsket forløsningsmetode.

Psykiske symptomer ble kartlagt i svangerskapsuke 17 og 32 og åtte uker etter fødselen. Ønsket forløsningsmetode ble kartlagt i uke 32. Totalt 6 % av kvinnene hadde symptomer på posttraumatisk stress, og 1,8 % oppfylte kriteriene for posttraumatisk stress-syndrom etter fødselen. Kvinnene som ønsket keisersnitt, men som fødte vaginalt, hadde større risiko for å utvikle posttraumatisk stress etter fødselen enn de andre kvinnene. Dette gjaldt særlig de som hadde fødselsangst, angst eller depresjon.

– Dette er en interessant studie med funn som samsvarer med funnene i andre studier, sier Tore Sørlie, som er psykiater og professor ved Universitetet i Tromsø. – Det at ønsket forløsningsmetode ble registrert i svangerskapsuke 32, innebærer en viss usikkerhet, ettersom relativt mange kvinner endrer preferanse etter det, sier han.

– Implikasjonene av dette funnet kan diskuteres. Kvinner som ønsker keisersnitt bør ikke overtales til å føde vaginalt, men i stedet settes i stand til selv å ta denne avgjørelsen. Studier har vist at kvinner som har gjennomgått en slik snuprosess, er tilfredse med sitt valg etter fødselen. Dette innebærer at fødselshjelpere trenger opplæring i å møte kvinnene på en måte som fremmer deres tro på at de kan mestre en vaginal fødsel, sier Sørlie.

Anbefalte artikler