Uendrede cytokinnivåer ved kronisk utmattelsessyndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en norsk studie var det ingen forskjeller i cytokinnivåer mellom unge pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og friske kontrollpersoner.

  Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom (chronic fatigue syndrom, CFS), ofte omtalt som myalgisk encefalopati (ME), er ukjent. Hyppig forekommende symptomer er muskelsmerter, leddsmerter, sår hals og ømme lymfeknuter. Lavgradig kronisk inflammasjon er foreslått som en mulig patofysiologisk komponent. I en ny norsk studie har man undersøkt cytokinnivåer hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom og friske kontrollpersoner, for å se om det er forskjeller.

  Studien omfattet 120 pasienter og 68 friske kontrollpersoner i alderen 12 – 18 år. Symptomer ble registrert med et spørreskjema, og nivået av 27 ulike plasmacytokiner ble målt. Pasientene hadde høyere skår på utmattelse og inflammatoriske symptomer enn kontrollgruppen, men det var ingen forskjell i cytokinnivåene.

  – Denne type studier, der man på en systematisk måte kartlegger potensielle markører for en gitt sykdomstilstand, kan være nyttige, sier Øyvind Molberg, som er professor ved Oslo universitetssykehus. – Det viktigste med denne studien er at den generer et tydelig forskningsspørsmål: Hvorfor er det ikke forskjell i plasmanivåene av ulike cytokiner mellom unge norske pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og friske kontrollpersoner? En fokusert, tverrdisiplinær og faglig sterk tilnærming til dette spørsmålet vil trolig lære oss mer om immunsystemets potensielle rolle ved kronisk utmattelsessyndrom, sier Molberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media