Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Det finnes ingen vaksine mot virusinfeksjonen chikungunya, men en kandidatvaksine viser lovende resultater i utprøvning på friske forsøkspersoner.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Chikungunya skyldes et vektorbåret virus og smitter gjennom stikk av Aedes-mygg. Det kan gi akutt infeksjon med symptomer som feber, hodepine og utslett samt muskel- og leddsmerter. Leddsmertene kan være intense og vare i måneder, hvilket skiller sykdommen fra liknende infeksjoner. Sykdommen er endemisk i deler av Afrika og Asia, og etter 2013 er viruset også blitt funnet i mange land i Sør-Amerika og Karibia.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot chikungunya, men det pågår arbeider med å utvikle vaksine. En av de aktuelle vaksinene er basert på virusliknende partikler og er nylig blitt testet i en fase 1-studie (1). Den tok sikte på å avklare sikkerhet og immunogenisitet og involverte 25 friske forsøkspersoner (18 – 50 år) i USA, som ble delt i tre grupper med forskjellig vaksinedose (10 μg, 20 μg, 40 μg). Vaksinen ble gitt som intramuskulære injeksjoner og gjentatt etter fire og 20 uker, og forsøkspersonene ble fulgt i til sammen 44 uker.

Alle de tre vaksinedosene induserte produksjon av nøytraliserende antistoffer, med en statistisk signifikant økning etter tredje injeksjon, i alle de tre gruppene. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i konsentrasjon av antistoffer mellom de tre dosegruppene, bortsett fra i uke 24. Antistoffkonsentrasjonen fire uker etter vaksinering ble funnet å være ganske lik den som ble funnet hos to pasienter tre måneder etter at de hadde gjennomgått chikungunyainfeksjon. Det ble ikke registrert noen alvorlige bivirkninger. Forfatterne konkluderer med at vaksinen var immunogen, trygg og veltolerert, og de anbefaler videre testing i større studier.

Anbefalte artikler