Hetebølge gir økt risiko for sykehusinnleggelser

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Mange eldre må innlegges i sykehus under hetebølger, oftest på grunn av heteslag, dehydrering og elektrolyttforstyrrelser.

I en amerikansk studie har man undersøkt antall sykehusinnleggelser hos eldre under hetebølger og årsakene til dette (1). Data ble samlet inn fra nesten 2 000 områder i USA med rundt 24 millioner innbyggere over 65 år. Hetebølge ble definert som to eller flere dager med temperatur over 99-prosentilen. Eldre mennesker hadde økt relativ risiko for innleggelse under hetebølger på grunn av elektrolyttforstyrrelser (RR 1,18; 95 % KI 1,12 – 1,25), nyresvikt (RR 1,14; 95 % KI 1,06 – 1,23), urinveisinfeksjoner (RR 1,10; 95 % KI 1,04 – 1,16), sepsis (RR 1,06; 95 % KI 1,00 – 1,11) og heteslag (RR 2,54; 95 % KI 2,14 – 3,01). Den absolutte risikoen var generelt liten for samtlige årsaker.

– Det er vel kjent at eldre mennesker er sårbare i svært varmt vær, sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. – Denne studien bringer kunnskap om årsaker til sykehusinnleggelser, sier hun.

– Risikoen for innleggelse var høyest de dagene det var svært varmt, men forble forhøyet de påfølgende fem dagene. Også i Norge kan vi ha lange perioder med svært varmt vær om sommeren, slik som sommeren 2014. Denne studien er derfor relevant også for norske forhold. I slike situasjoner er det spesielt viktig å huske på tilstrekkelig væsketilførsel for å forebygge dehydrering, sier Ranhoff.

Anbefalte artikler