Et pustehull

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Årssamlingen er et «pustehull» i en ellers travel hverdag. Det er viktig å møtes – ikke kun for å diskutere, men også for den gode samtalen.

Finn Nilsson. Foto Legeforeningen

Øystein Melbø Christiansen ga nok uttrykk for det mange følte, da han ønsket nærmere 50 kolleger velkommen til den årlige samlingen for avdelingsrådgivere og støttekolleger i januar. Melbø Christiansen leder Utvalg for legehelse som arrangerer samlingen og som i år kan se tilbake på 25 års virke.

Årets samling hadde leger og rus som hovedtema første dag, mens dag to var viet spørsmålet om hvordan støttekollegaordningen burde se ut de neste 25 år.

Riktig hjelp er lønnsomt

Finn Nilsson som også sitter i styret i Utvalg for legehelse, fulgte opp innleggene til Andresen og Holk og stilte spørsmålet om hva som trengs for å hjelpe leger med rusproblemer, for eksempler «trusler» om sanksjoner sammen med tilbud om hjelp.

– Riktig og tidlig hjelp er lønnsomt når man skal gripe fatt i problemstillingen rundt leger med rusproblemer, mente Nilsson.

– Dagens system fører til sen varsling fra kolleger siden man vet at sanksjoner oftest kommer før tilbud om hjelp. Av samme grunn kommer ofte sen bønn om hjelp fra lege og familie. Sen varsling fører til at mye er tapt, og av og til er det for sent, sa han.

Tidlig og rask intervensjon i samarbeid med tilsynsmyndighet/legestanden (som Legeforeningens kollegastøtteordning) og langvarig og konkret støtte og oppfølging er vesentlig, mente Nilsson. Samtidig understreket han at det må komme tydelig frem hva som kreves for å unngå tap av autorisasjon, og hva som kreves for å få den til tilbake hvis den må tas.

Bør tilbys behandling

– Det er viktig å skille mellom forhold som skjer på arbeidsplassen, dvs. i arbeid med pasienter og det som skjer privat. I mange tilfeller svikter både arbeidsplassen og ledelsen, sa Nilsson.

– Tidlig mistanke om rus bør føre til inngripen fra ledelsen på flere plan, blant annet i form av Akan-opplegg der «trusler» om konsekvenser også hører med. Tydelige kontrollopplegg er også viktig samt at arbeidsgiver bør etablere et tilbud om hjelp, for eksempel i form av et behandlingsopplegg, påpekte han og viste til at arbeidsgivere i andre virksomheter av og til betaler for behandlingsopphold for ikke å miste viktig kompetanse

Finn Nilsson har tjue års fartstid som støttekollega og 40 år i allmennpraksis. De siste fire årene har han også vært engasjert som deltidsrådgiver hos fylkesmannen i Østfold.

Tilbud til alle leger

Helse- og omsorgstilbudet for leger kan brukes av alle leger, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. I dag er det ca. 90 erfarne leger støttekolleger fordelt over hele landet. Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega.

Anbefalte artikler