Vil ha innholdsmerking av alkoholholdig drikk

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Myndighetene bør legge bedre til rette for at forbrukerne kan ta informerte helsevalg, mener Legeforeningen og støtter forslaget om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk.

Marit Halonen Christiansen. Foto Legeforeningen

– De siste ti årene har antallet sykehusinnleggelser på grunn av alkoholskader økt betydelig. Vi vet at strukturelle virkemidler som høye avgifter og avgrenset tilgjengelighet virker både for å redusere og forebygge alkoholskader. I denne sammenhengen bør også innholdsmerking av alkohol være ett obligatorisk tiltak for enhver regjering som er opptatt av god folkehelsepolitikk, sa sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening Marit Halonen Christiansen i en høring i Stortinget i januar.

En samlet helse-omsorgskomité ga i 2012 – 13 tilslutning til å arbeide for å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk. Det er ingen ny informasjon som tilsier at helse- og omsorgskomiteen bør endre tidligere tverrpolitisk tilslutning til at regjeringen innfører slike krav, uttalte Legeforeningen i høringen.

Bidrar til dårlig folkehelse

Legeforeningen har over lang tid pekt på alkohol som en av de viktigste medvirkende faktorene til dårlig folkehelse. Det er et lovlig rusmiddel, men er også det rusmiddelet som forårsaker flest helseskader. Høyt alkoholkonsum har fysiske, psykiske og sosiale kostnader for den enkelte og deres familier. Alkohol medfører også betydelige samfunnsøkonomiske kostnader, for sivilsamfunn, for arbeidslivet og for helsesektoren.

I internasjonal sammenheng er Norge en sinke når det gjelder å sikre forbrukerne fullstendig og god informasjon om alkoholprodukter. Regjeringens kommende folkehelsemelding bør derfor inkludere bedre forbrukerinformasjon om alkoholholdig drikk, mener Legeforeningen.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er høye avgifter, begrenset tilgjengelighet og reklameforbud de viktigste tiltakene for å forebygge og redusere alkoholskader. Disse tiltakene har vært bærebjelken i norsk alkoholpolitikk. Økt forbrukerorientering i form av krav til innholdsmerking vil være en fornuftig videreutvikling av folkehelsepolitikken.

Legeforeningen deltok i høringen sammen med Forbrukerrådet, Actis og Diabetesforbundet som også ønsker bedre merking. Fra Legeforeningen møtte sentralstyremedlem og leder i Yngre legers forening Marit Halonen Christiansen og fagsjef Gorm Hoel.

Anbefalte artikler